Approach

 • 101approach radio beacon — tūpimo radijo švyturys statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. approach radio beacon; landing radio beacon vok. Landungsbake, f rus. посадочный радиомаяк, m pranc. radiophare d atterrissage, m …

  Radioelektronikos terminų žodynas

 • 102approach end of runway — kilimo ir tūpimo tako pradžia statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kilimo ir tūpimo tako galas ta kryptimi, kuria artėjama tūpti. atitikmenys: angl. approach end of runway pranc. debut de piste; entrée de piste …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 103approach lane — prieigos statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išlaipinimo trasos tąsa nuo pradinės linijos transportavimo zonos link. Jos ribos gali būti pažymėtos žyminčiaisiais laivais, valtimis ar plūdurais. atitikmenys: angl. approach lane pranc. couloir… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 104approach march — artėjimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Kovinio padalinio judėjimas į priekį gresiant tiesioginiam sąlyčiui su priešu. Pajėgos yra visiškai ar iš dalies išskleistos. Artėjimas baigiasi, kai pereinama į sąlytį su priešu arba kai užimamos… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 105approach route — priėjimo kelias statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų kelias, kuris jungia uostą su pakrančių ar tranzitiniais jūrų keliais. atitikmenys: angl. approach route pranc. route d’approche …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 106approach schedule — artėjimo grafikas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Jūrų desanto operacijų metu – planas, kuriame kiekvienam ešelonui nurodomas laikas išplaukti iš susitikimo rajono, pradinė linija, kiti kontrolės punktai ir atvykimo į krantą laikas.… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 107approach sequence — artėjimo tūpti eilė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatyta tvarka artėti dviem ar daugiau orlaivių. atitikmenys: angl. approach sequence pranc. séquence d’approche …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 108approach time — artėjimo tūpti laikas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laikas, kai orlaivis pradeda artėjimą tūpti. atitikmenys: angl. approach time pranc. heure d’approche …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 109approach, right of — In international maritime law, the right of a ship of war, upon the high sea, to draw near to another vessel for the purpose of ascertaining the nationality of the latter. The Marianna Flora, 24 U.S. 1, 11 Wheat. 1, 6 L.Ed. 405. At present the… …

  Black's law dictionary

 • 110approach, right of — In international maritime law, the right of a ship of war, upon the high sea, to draw near to another vessel for the purpose of ascertaining the nationality of the latter. The Marianna Flora, 24 U.S. 1, 11 Wheat. 1, 6 L.Ed. 405. At present the… …

  Black's law dictionary